Casus 4:Philips Lighting

Een internationaal project waar Marie Claire de Haas momenteel het programma-management voor haar rekening neemt is het redesign van de Philips Lighting website. Het programma is opgedeeld in drie Releases waarvan release 1 juli 2009 live is gegaan.

Marie Claire de Haas fungeert als centraal aanspreekpunt voor business, design en IT en bundelt de sterke krachten van alle betrokken partijen. In wekelijkse bijeenkomsten worden voortgang, acties, budget en issues besproken. Marie Claire behoudt de helicopter-view zodat het project binnen tijd, budget en kwaliteitsnormen wordt afgerond.

De communicatie tussen de diverse partijen is van essentieel belang, zeker in dit programma omdat alle betrokken partijen op diverse locaties werken. De communicatie verloopt in het engels in zowel woord als geschrift.

Taken binnen het programma

  • Dagelijkse leiding over het programma
  • Eindverantwoordelijk voor het gehele programma
  • Sturing op geld, tijd en kwaliteit
  • Coördinatie en integratie van planning en werkzaamheden Design, IT & Business
  • Communicatie naar diverse stakeholders
  • Voorzitten Program Board