Casus 6:Philips GM&C

In de rol van Value Program Manager Marketing Excellence is Marie Claire de Haas eindverantwoordelijk voor een aantal B2B Online programma’s binnen Healthcare en Corporate. The VPM beheert de 8-quarter roadmap, stemt af met de verschillende stakeholders en zorgt voor de benodigde formele approvals binnen de Prince2 methodologie. Tevens is zij in de rol van senior supplier vertegenwoordigd in de diverse project board meetings binnen de programma’s.

Taken binnen de programma’s

  • Eindverantwoordelijk voor de gehele B2B Online programma’s voor Healthcare en Corporate inclusief Design, IT implementatie en Business acceptatie
  • Beheren van de 8-quarter roadmap
  • Sturing primair op waardevermeerdering (en secundair op geld, tijd en kwaliteit)
  • Coördinatie en integratie van planning en werkzaamheden Design, IT, Business en externe partijen
  • Communicatie naar diverse stakeholders
  • Voorzitten Program Boards