Casus 5:Nationale-Nederlanden

Door de splitsing van de bank en de verzekeraar dient NN weer een eigen propositie te gaan voeren en zelfstandig de werving te gaan doen. Eén van de middelen om dit te realiseren is een nieuwe “Werken bij NN”-website. Nationale Nederlanden heeft Marie Claire de Haas gevraagd een Project Initiatie Document op te stellen waarin het plan van aanpak voor een nieuwe “Werken bij NN”-website wordt uitgewerkt. Belangrijke onderdelen van het PID zijn: scope, project aanpak, project afhankelijkheden, deliverables, rollen en verantwoordelijk-heden van diverse partijen, en planning.

Taken binnen deze projecten

  • Voorbereiden en faciliteren workshops waarin de requirements worden verzameld
  • Verzamelen input van diverse stakeholders voor het PID
  • Bijwonen van diverse meetings met externe bureaus
  • Opleveren PID