Casus 1:Capgemini

Marie Claire de Haas heeft in de 9,5 jaar dat ze bij Capgemini heeft gewerkt diverse rollen vervuld waaronder die van teamleider, projectleider en trainer. Zij heeft ervaring opgedaan binnen verschillende bedrijven in diverse branches waaronder KPN, Nationale Nederlanden, Centrum voor Werk & Inkomen, ProRail, Kluwer Academic Publishers en Miele.

Binnen Capgemini heeft Marie Claire de nodige opleidingen gevolgd welke bijdragen tot de professionaliteit en kundigheid op het gebied van project management.

Taken binnen deze projecten

  • Opstellen van het project plan
  • Bewaken van planning en budget
  • Communicatie en rapportage richting de klant en Capgemini
  • Aansturing van ontwikkelaars
  • Eindverantwoordelijk voor het gehele project
  • Sturing op geld, tijd en kwaliteit