Casus 9:Canon Europe

Het Web presence team is verantwoordelijk voor de Europese websites van Canon. In dit team is UX, design, analytics, search, IT development en deployments vertegenwoordigd. Als Project manager werkt Marie Claire nauw samen met de Product owner en SCRUM Master. De projecten worden uitgevoerd in opdracht van Communicatie- & Marketing team in Londen, Engeland.

Taken binnen de programma’s

  • Ondersteun het team in het adopteren van de nieuwe Agile manier van werken
  • Ondersteunen van de Product Owner (in Marketing Communications)
  • Verantwoordelijk (tijd, kwaliteit, budget) voor projecten waarvan ontwikkeling wordt opgepakt in sprints met een off shore ontwikkel team
  • Coördinatie en integratie van UX/ design, IT ontwikkeling en marketing activiteiten
  • Stakeholder management communicatie - & marketing teams
  • Coördinatie van activiteiten van diverse externe partijen (bijvoorbeeld design bureaus, technische partners)